Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

2B Security Systems ApS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

2B Security Systems ApS
Brovej 7
4000 Roskilde
CVR-nr.: 20341785

Telefon: +45 43 52 66 00
Mail: 2b@2bsecurity.com

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Morten Bjoerneboe.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: morten@2bsecurity.com
  • På telefon: + 45 43 52 66 00
  • Ved brev: 2B Security Systems ApS, Brovej 7, 4000 Roskilde, att:. Morten Bjoerneboe

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • IT-sikkerhed – Din IP-adresse logges midlertidigt i 15 minutter af sikkerhedshensyn, da vi sørger for at personer/computere/bots der forsøger at få uautoriseret adgang til backend-systemet til hjemmesiden, spærres midlertidigt.
  • Kundeservice – Alle henvendelser via vores kontaktformular gemmes for at sikre optimal kundeservice.
  • Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. 2B Security Systems ApS har valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse når du besøger https://www.2bsecurity.com/

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger værende navn, e-mail, firma, land, evt. besked fra kontaktformular.
  • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger så som straffedomme, lovovertrædelse, religion eller seksualitet.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Web Coders ApS – Hjemmesiden https://www.2bsecurity.com/ hostes hos Web Coders ApS som ligger indenfor EU/EØS, og her behandles Ip-adresse, navn, e-mail, firma, land, evt. besked fra kontaktformular.
  • Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. Vi har valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse når du besøger https://www.2bsecurity.com/

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Overførsel af statistiske data sker til Google LLC i USA. Vi har dog valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse.

Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit for Google LLC, se mere på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra udfyldelse af vores kontaktformular. Disse er almindelige personoplysninger værende navn, e-mail, firma, land, evt. besked fra kontaktformular.

Din IP-adresse, som logges til IT-sikkerhedsmæssige formål, aflæses automatisk ved besøg på hjemmesiden.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer navn, e-mail, firma, land, evt. besked fra kontaktformular minimum indtil henvendelsen er besvaret, dog maksimum 120 dage.

Din IP-adresse logges kun midlertidigt i 15 minutter, og slettes automatisk og permanent efter dette tidsrum.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.